9 vragen die jij als starter hebt en mijn antwoorden

Als starter komt er heel veel op je af. Je wilt een goed product of een goede service leveren, je moet leveranciers en klanten zoeken en je moet ook nog nadenken over de wettelijke en administratieve aspecten van het ondernemerschap. Alleen dit laatste punt al kan veel vragen opwekken. Om je op weg te helpen beantwoord ik 9 veel gestelde vragen.

1.Wanneer ben ik voor de Belastingdienst een ondernemer?

Dit klinkt als een simpele vraag. Als je KVK geregistreerd bent toch? Maar er komt meer bij kijken. De Belastingdienst beschouwt je als ondernemer als je aan bepaalde eisen voldoet. Als ondernemer kun je gebruikmaken van speciale regelingen voor ondernemers. 

Voor de inkomstenbelasting gelden daarbij andere eisen dan voor de btw. Voor de btw bent je ondernemer als je ‘zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent’. Bij de beoordeling of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting let de Belastingdienst op de volgende punten:

  • Omvang (in tijd en geld) van de werkzaamheden
  • Hoogte van de bruto-omzet en winst
  • De tijd die je aan de onderneming besteedt
  • De presentatie naar buiten
  • Het aantal opdrachtgevers
  • Het lopen van financieel risico
  • Eventueel je aangifte inkomstenbelasting

Misschien bent je dus voor de btw wel ondernemer, maar voor de inkomstenbelasting niet. In dat geval moet je jouw klanten wel btw in rekening brengen, maar je kunt niet gebruikmaken van de ondernemersregelingen voor de inkomstenbelasting. Bent je echter voor de inkomstenbelasting ondernemer, dan bent je dat in het algemeen ook voor de btw.

2. Ik ben bezig mijn zaak op te zetten. Ik heb me nog niet aangemeld bij de Belastingdienst, maar ik maak wel alvast kosten. Wat moet ik doen?

Dat is een goede vraag. In principe kun je het beste de onderneming aanmelden voordat je de onderneming start. Maar geen nood. Bewaar in ieder geval zorgvuldig alle bewijsstukken, zoals nota’s en rekeningen. Deze heb je straks nodig als de Belastingdienst je met terugwerkende kracht registreert als ondernemer. Voor de inkomstenbelasting kun je dan de zakelijke kosten in de aanloopfase alsnog aftrekken. Het is zelfs mogelijk dat je met terugwerkende kracht gebruik kunt maken van bepaalde regelingen voor ondernemers.

Jouw leveranciers brengen je misschien btw in rekening. Als je eenmaal als ondernemer bent geregistreerd, kunt je die btw alsnog als voorbelasting aftrekken.

 

3. Ik draai verlies. Heb ik nog recht op de zelfstandigenaftrek?

Er zal een jaar bij zitten dat je verlies draait. Geen paniek. Ook in een jaar waarin je verlies maakt, hebt je recht op de zelfstandigenaftrek. Let op. Je moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Door de zelfstandigenaftrek kan de winst niet negatief worden, behalve als je in dat jaar ook recht hebt op startersaftrek. Als jewinst te laag is om de zelfstandigenaftrek geheel toe te passen, kunt je het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

 

4. Maar wanneer heb ik dan recht op de startersaftrek?

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Hier heb je recht op je in maximaal 2 van de 5 voorgaande jaren zelfstandigenaftrek hebt gehad en in minimaal 1 van de 5 voorgaande jaren geen onderneming hebt gehad. Dat betekent dat je 3 jaar lang recht kunt hebben op de startersaftrek. Je moet daarnaast ook voldoen aan de voorwaarden voor zelfstandigenaftrek. 

 

5. Wanneer moet ik mijn klanten btw in rekening brengen?

Dat hangt af van de goederen die je levert en de diensten die je verricht. Sommige goederen en diensten zijn namelijk vrijgesteld van btw. Denk hierbij aan financiële diensten en erkende vormen van medische hulpverlening. Als je als ondernemer uitsluitend in vrijgestelde goederen en diensten handelt, dan mag je geen btw berekenen aan je klanten. 

De btw kent 3 verschillende tarieven voor goederen en diensten:

  • Voor de meeste goederen en diensten geldt het tarief van 21%.
  • Het 9%-tarief geldt onder andere voor voedingsmiddelen, geneesmiddelen en agrarische producten.
  • Het 0%-tarief geldt voor transacties met afnemers in het buitenland. Dus als je goederen uitvoert naar het buitenland, brengt je 0% btw in rekening. Hiervoor gelden wel speciale voorwaarden.

 

6. Wat is de  kleineondernemersregeling, of de KOR, en hoe moet ik die toepassen?

De kleineondernemersregeling noemen sommige mensen ook wel de KOR. Dit is een btw-vrijstelling voor ondernemers die in Nederland zijn gevestigd met een jaaromzet van maximaal € 20.000. Een ondernemer die kiest voor de kleineondernemersregeling hoeft geen btw meer in rekening te brengen, geen btw-aangifte meer te doen, maar kan ook geen btw meer terugvragen.

Het aanvragen van de KOR heeft voor- en nadelen. Laat je daarom informeren of dit interessant is voor jouw bedrijf.

 

7. Ik heb gehoord dat ondernemers te maken krijgen met de Zorgverzekeringswet. Is dat zo?

Als ondernemer betaalt je zelf een bijdrage over jouw inkomsten. Omdat je niet in loondienst werkt, kan deze bijdrage niet voor je worden ingehouden op je inkomen. Dit geldt ook als je andere inkomsten (bijvoorbeeld een periodieke uitkering) ontvangt waarop geen loonheffingen is ingehouden. Op jouw inkomen worden geen loonheffingen ingehouden. Daarom stuurt de Belastingdienst je een voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet.

8. Ik wil personeel aan gaan nemen. Hoe moet ik de Belastingdienst inlichten?

Wil je personeel aannemen? Leuk! Je hoeft alleen maar de Belastingdienst in te lichten door het formulier ‘Melding loonheffingen aanmelding werkgever’ op te sturen. Dit formulier kunt je downloaden op belastingdienst.nl.

 

9. Moet ik digitaal aangifte doen?

Ja. Dit is inderdaad wettelijk verplicht voor alle ondernemers en voor alle soorten ondernemingen, stichtingen en verenigingen die in Nederland belastingplichtig. Daarbij is dit alleen van toepassing als je in Nederland woont of gevestigd bent. Je kunt aangifte doen als je inlogt bij “Inloggen voor ondernemers” op belastingdienst.nl of via aangifte- of administratiesoftware.

 

 

Heb je nog andere vragen die ik voor je kan beantwoorden? Stel ze hieronder:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *